Sökning: "Josefina Hjärtstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefina Hjärtstrand.

  1. 1. Personers upplevelse av att leva med Multipel Skleros : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Josefina Hjärtstrand; Anita Kelmendi; [2016]
    Nyckelord :Livsvärld; Multipel Skleros; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom som har betydande fysiska, psykiska och social konsekvenser för individen. Komplexen är av oförutsägbara natur vilket påverkar hur personens framtid kommer att se ut och hur de kommer att påverkas av sjukdomen. Detta leder till att varierande upplevelser skapas och kommer att existera. LÄS MER