Sökning: "Josefina Klevbrant"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefina Klevbrant.

  1. 1. "Det är bra som det är" : - En studie om hur ungdomar konstruerar kön på en fritidsgård.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Lisa Hassellund; Josefina Klevbrant; [2010]
    Nyckelord :Doing gender;

    Sammanfattning : The aim of this study was; from a group of boys and girls description and interpretation of interaction with other young people, personnel and the environment of the youth centre illuminate how the social gender are constructed and maintained at the youth centre. In this study we have tried to analyse the phenomena from an intersectionalistic perspective. LÄS MER