Sökning: "Josefina Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Josefina Nilsson.

 1. 1. Redesign av kursplanering

  L3-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Josefina Cederberg; Michael Nilsson; [2017]
  Nyckelord :kursplanering; kursdesign; kursutveckling; planering; kursinnehåll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förenkling eller förvirring? Läromedels möjligheter och begränsningar : En analys av tryckta och digitala läromedel inom ämnet svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Fredin; Nilsson Josefina; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Attraktivt arbete i offentlig sektor bland enhetschefer inom vård och omsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Josefina Karlsson; Jessica Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Attractive work; unit managers; public sector; working situation; staff turnover; Attraktivt arbete; enhetschefer; offentlig sektor; arbetssituation; personalomsättning;

  Sammanfattning : HR-funktionens uppgift i en organisation är att tillvarata den mänskliga resursen och se till att goda arbetsförhållanden uppnås. Detta för att kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetens (Kira 2003). LÄS MER

 4. 4. Webbaserat material med fokus på svenska som andraspråksinlärning : Med familjeintegrering som mål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefina Nilsson; Ida Tranberg; [2015]
  Nyckelord :Flerspråkighet; multimodalitet; familjeintegrering; mångkulturell; andraspråk; webbsida;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs arbetsprocessen för utvecklandet av en produkt, i detta fall en webbsida, vars syfte är att underlätta inlärningen av det svenska språket för elever med svenska som andraspråk samt att underlätta kommunikationen mellan dessa elevers hem och skola. Då delar av webbsidan är på elevernas modersmål är förhoppningen att möjliggöra integration mellan hem och skola. LÄS MER

 5. 5. Barn med typ 1 diabetes : En litteraturstudie om föräldrars upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Viktoria Gustavsson; Josefina Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; barn; föräldrar; upplevelser.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:Diabetes mellitus är en kronisk metabol sjukdom, i Sverige har cirka 350 000 människor sjukdomen och varje dag insjuknar två barn (0-18 år) i diabetes typ 1. Diabetes typ 1 drabbar främst barn och ungdomar där insjuknandet ofta sker ganska hastigt och kan upplevas som dramatiskt. LÄS MER