Sökning: "Josefina Siikavaara"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Josefina Siikavaara.

 1. 1. Från individuell frihet till kollektiv trygghet : Sociologiska och psykologiska perspektiv på varför kvinnor ur millenniegenerationen väljer ett religiöst liv inom den katolska systerorden Daughters of Saint Paul

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Henriksson; Josefina Siikavaara; [2022]
  Nyckelord :Millennial Nuns; sociala medier; Instagram; motiv; drivkrafter; sekularisering; individualism; religionssociologi; religionspsykologi; Zygmunt Bauman;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka vad som ligger bakom beslutet att välja ett liv inom en religiös traditionsbunden systerorden, i dagens samhälle där individualism, kommersialism och sekulära värden dominerar. Genom ett fokus på systerorden Daughters of Saint Paul och en kvalitativ analys av publicerat material i form av boken Millennial Nuns- reflections on living a spiritual life in a world of social media, samt det material de själva publicerat under hashtaggen #medianuns på plattformen Instagram, var syftet att försöka uttyda vilka motiv och drivkrafter som legat bakom systrarnas beslut att välja ett vigt religiöst liv där löftet om avhållsamhet, fattigdom och lydnad avges. LÄS MER

 2. 2. Från läroplan till individ och vidare ut i världen : En didaktisk analys av elevers perspektiv på religionskunskapens roll och funktion genom linsen av världscentrerat lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Henriksson; Josefina Siikavaara; [2022]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; religionskunskap; Världscentrerat lärande; didaktik; Gert Biesta; pragmatism; konstruktivism; gymnasieskola; läroplan;

  Sammanfattning : Religious education is one of the most debated school subjects in Swedish upper secondary education, primarily from an outside perspective where the secular and scientific norms of modern society often prompt questions about its relevance from politicians, media, and the public alike. This study investigates the relevancy of religious education from a student perspective, based on the aims and goals stated in the curriculum and through the theoretical lens of Gert Biesta’s theory on world-centred education. LÄS MER

 3. 3. Gender differences in usage of bitch and cunt across time : An analysis of findings in the BNC1994 and the BNC2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefina Siikavaara; [2021]
  Nyckelord :swearing; taboo language; bitch; cunt; gender differences; age differences; British National Corpus; linguistics;

  Sammanfattning : This essay presents a study on gender differences with a focus on swearing and taboo language, based on findings from the BNC1994 and the BNC2014. Bitch and cunt are two words that are linked to the female gender, but previous research has shown that they are used differently by men and women. LÄS MER