Sökning: "Josefine Öhlén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefine Öhlén.

 1. 1. Agile Project Management to Become an Innovative Service Organisation: Can You Bank on It?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Öhlén; Tom Leahy; [2016]
  Nyckelord :Agile Project Management; Organisational Change; Innovation; Service Organisation; Banking Industry; Business and Economics;

  Sammanfattning : This single and holistic case study was conducted with a qualitative approach. Our findings show that the change to agile project management is perceived positively by employees. Further the research concludes that the key enablers of cultural change to adopt agile methods are engaging leadership and communication which support the change process. LÄS MER

 2. 2. Tio nyanser av grått- Hur utvecklingsmöjligheter har färgat kommunal karriär!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Josefine Öhlén; Sandra Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Career.; Labor mobility; Knowledge; Development; Retain; Karriär. Attract; Kommunal verksamhet; Arbetsrörlighet; Medarbetare; Utveckla; Behålla; Attrahera; Talent Management; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien syftar till att generera kunskap om individers perspektiv kring karriär, arbetsrörlighet, samt val av arbetsplats på kommunal nivå i Sverige. Studien syftar även till att undersöka hur organisationen arbetar med att behålla anställda utifrån medarbetares perspektiv. LÄS MER