Sökning: "Josefine Ahlqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Ahlqvist.

  1. 1. Ålamörker En studie av ålfiskelägen vid Kalmarsund

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Josefine Ahlqvist; [2014-07-02]
    Nyckelord :eel fishing settlements; eel fishing on the Swedish east coast; eel fishing tools; Kalmarsund;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2014:12.... LÄS MER