Sökning: "Josefine Alm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Josefine Alm.

 1. 1. Operationssjuksköterska i en tekniskt avancerad miljö – en kvalitativ intervjustudie om operationssjuksköterskans yrkesroll på en hybridsal.

  Magister-uppsats,

  Författare :Helena Hayman; Josefine Alm; [2019-06-20]
  Nyckelord :Hybridsal; operationssjuksköterska; multiprofessionellt team; patientsäkerhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Background: As far more surgical interventions demand the use of both endovascular technique in combination with open surgery, the demand of hybrid operating rooms is rising. In the hybrid operating room there is a multidisciplinary team where the operating nurse has a central part in the team. LÄS MER

 2. 2. Självpresentation som redskap för att lyckas i karriären - unga kvinnors upplevelser av att nå karriärmässiga mål genom sociala beteenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cim Alm; Josefine Bergström; [2014]
  Nyckelord :Self-presentation; Goals; Stereotype Threat; Gender Norms; Organizational Culture; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to show how young women feel about their abilities to reach their work-related goals and how their social behavior, specifically self-presentation, affects the outcome. By using a qualitative method, analyzes of the interviews can be made to get a deeper knowledge about the subject. LÄS MER

 3. 3. "Om man tittar ut genom ett fönster så ser man det ju inte" : bilder av klimatförändringar och klimathot i trailern till The 11th Hour

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Josefine Alm; [2008]
  Nyckelord :Miljöfrågor; film; klimathot; semiotik; retorik; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Den här undersökningen tar sin utgångspunkt i trailern till filmen The 11th hour. Utifrån semiotik och retorik har undersökningen behandlat frågan hur klimathot formuleras i denna trailer och fokuserar på hur vi får kunskap om vår omvärld via media. LÄS MER