Sökning: "Josefine Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Josefine Andersson.

 1. 1. "Att ge en röst till barnen" : Förskollärares beskrivningar av barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Josefine Andersson; Amanda Tällberg; [2020]
  Nyckelord :Documentation; influence; participation; preschool; preschool teacher; pedagogical documentation.; Delaktighet; dokumentation; förskola; förskollärare; inflytande; pedagogisk dokumentation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare beskriver arbetet med barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation. Studien har utgått från den sociokulturella teorin och för att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av cystostatika behandling vid bröstcancer och deras upplevelser av sjuksköterskans ansvar att lindra lidande : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefine Andersson; Maylen Borges Aguilera; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Cytostatic treatment; Experiences; Suffering; Nurse-patient relationships; Bröstcancer; Cytostatikabehandling; Erfarenheter; Lidande; Sjuksköterske-patient relation;

  Sammanfattning : Bakgrund Bröstcancer är den form av cancer som drabbar flest kvinnor världen över. Dagens behandling med bland annat cytostatika är väldigt tuff och leder till många biverkningar och symtom som påverkar kvinnors livskvalitet negativ och detta kan leda till lidande. Bara i Sverige får cirka 8000 kvinnor en bröstcancerdiagnos per år. LÄS MER

 3. 3. Är kvinnor den hemliga ingrediensen till ett högt ESG-betyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thea Andersson; Josefine Karlström; Olivia Ljungälv; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Högläsningens inverkan på elevernas läsinlärning : En litteraturstudie om hur högläsning kan utveckla elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Josefine Andersson; Matilda Åman; [2020]
  Nyckelord :elever; högläsning; lärande; läsförståelse; språkutveckling;

  Sammanfattning : Högläsningssituationer skapar tillfällen för elever att utveckla förståelse för hur en bok är uppbyggd. Vid högläsning sker en interaktion mellan lärare och elev där nya ord, uttryck och sammanhang kan förklaras. Högläsning kan också ge elever förutsättningar att utveckla sitt språk. LÄS MER

 5. 5. Socionomers utsatthet : En enkätstudie om yrkesrelaterat hot och våld mot socionomer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Fyhr; Josefine Andersson; [2020]
  Nyckelord :social workers; work-related threats and violence; exercise of public authority; individual factors; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine factors which affect the occurrence of work related threats and violence toward social workers. Specifically differences in experiences of threats and violence between social workers who exercise public authority and other professionals who practice social work in general have been studied. LÄS MER