Sökning: "Josefine Andreasson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Josefine Andreasson.

 1. 1. En varmare planet - ett kvinnoproblem: Kvinnors möjlighet att få skydd från klimatrelaterade katastrofer genom flyktingstatus alternativt den miljörättsliga principen om "Common But Differentiated Resposibilities"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Andreasson; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; klimatförändringar; migration; kvinnor; intersektionalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migration is a considerable, as well as an inevitable, consequence of climate change. As the frequency and dimension of climate change events increase, climate induced migration will increase as well. Not all states have contributed equally to the anthropogenic climate change, nor do they face the same risks connected with it. LÄS MER

 2. 2. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. En god tanke - men vilken effekt? - Regleringen i utlänningslagen om särskilt ömmande omständigheter och frågan om anpassning till Sverige, särskilt i förhållande till barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Andreasson; [2016]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Migrationsrätt; Barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : If a residence permit cannot be awarded on other grounds, a permit may, according to chapter 5.6 in the Aliens Act, be granted to an alien if there are exceptionally distressing circumstances. Since July 2014, children may be granted permits if the circumstances are particularly distressing. LÄS MER

 4. 4. När befintligt ska bli nytt : Optimering av ombyggnation i befintlig kontorslokal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Josefine Andreasson; Sandra Falck; [2016]
  Nyckelord :Kontorsombyggnad; Kontorstyp; Aktivitetsbaserat kontor;

  Sammanfattning : Vid utformning av kontor är krav på arbetsmiljö, tillgänglighet, trivselfaktor och att kunna påvisa sitt varumärke i kontoret av vikt. För att kontoret ska bidra till ett positivt arbetsklimat och ett effektivt arbetssätt bör även utformningen anpassas till den specifika verksamhet som bedrivs. LÄS MER

 5. 5. "Utrota machokulturen!" : En studie om hur extern Employer Branding kan förändra byggbranschens arbetsklimat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Andreasson; Beatrice Kjellman; [2016]
  Nyckelord :machokultur; Employer Branding; organisationskultur; arbetsklimat; byggbranschen;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av Sveriges mest könssegregerade branscher och har länge haft problem med ett hårt arbetsklimat på grund av en så kallad machokultur. Studien undersöker om byggföretag kan använda extern Employer Branding som en strategi för att förändra arbetsklimatet i branschen. LÄS MER