Sökning: "Josefine Bergdahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Josefine Bergdahl.

 1. 1. Digital teknik och digital teknikanvändning : Diskursiva perspektiv på vårdnadshavares förhållanden, erfarenheter och förväntningar i relation till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Josefine Bergdahl; Caroline Enberg; [2018]
  Nyckelord :Digital technology; Preschool; Social Constructionism; Guardians perspective; Digital teknik; Förskola; Socialkonstruktionism; Vårdnadshavares perspektiv;

  Sammanfattning : Studien utgick från vårdnadshavares konstruktioner av digital teknik och digital teknik­användning. Syftet med studien var att synliggöra hur vårdnadshavare konstruerar den digitala tekniken som omger dem och deras barn i vardagen samtidigt som de själva konstrueras av samhället. LÄS MER

 2. 2. Följarskapets makt – klädkoder och frukostraster som maktutövande i detaljhandelns vardag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johanna Bakos; Josefine Bergdahl; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; följarskap; socialpsykologi; kön; könsroller; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vem är Jan-Direkt? En studie av en intranätbaserad funktion för kommunikation mellan medarbetare och ledning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Kristina Berg; Åse Bergdahl; [2009-09-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : TitelVem är JanDirekt? – en studie av en intranätbaserad funktion för kommunikation mellanmedarbetare och ledningFörfattareKristina Berg och Åse BergdahlUppdragsgivareInformationsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU)KursExamensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen förjournalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet.TerminVårterminen 2009HandledareJosefine SternvikSidantal44SyfteSyftet med studien är att analysera funktionen JanDirekts utformning och användbarhet,samt dess effekter ur ett organisationsperspektiv. LÄS MER