Sökning: "Josefine Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Josefine Bergström.

 1. 1. Arbetssituationens betydelse för stress och arbetsengagemang bland anställda inom finansbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arbets- och organisationspsykologi; Stockholms universitet/Arbets- och organisationspsykologi

  Författare :Josefine Wennberg; Ellinor Bergström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiska sjukdomar utanför psykiatriska vårdenheter – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kajsa Bergström; Josefine Helgesson; [2020]
  Nyckelord :attitude; experience; literature review; mental illness; nurse; attityd; litteraturöversikt; psykisk sjukdom; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid psykisk sjukdom spelar olika faktorer in och symtomen varierar beroende på diagnos. Patienter med psykisk sjukdom upplever osäkerhet vid kontakt med vården på grund av att stigmatisering är ett vanligt förekommande problem. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar livskvaliteten positivt hos patienter med cancer vid palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Högman; Josefine Bergström; [2020]
  Nyckelord :Livskvalitet; Cancer; Palliativ vård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Måltidssituationen på två Äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Charlotte Benjaminsson; Josefine Marklund; [2019-03-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, 15 hpKostekonomprogrammet, 180 hpHandledare: Hillevi PrellExaminator: Kerstin BergströmDatum: september 2009.... LÄS MER

 5. 5. “Lika med det visar rätta svaret och man kan använda det för att göra en emojig” : En undersökning om hur elever i årskurs 3 och 6 uppfattar likhetstecknet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Lundquist; Sandra Bergström; [2019]
  Nyckelord :Generaliserad aritmetik; relationellt tänkande; operationellt tänkande; likhetstecken; tidig algebra; lågstadium;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka de praktiska implikationerna som den senaste läroplanen Lgr11 har inneburit för förståelsen av algebra hos elever i början och mitten av grundskolan. Arbetets metoden och analysen är ett test som kan ses som en enkätundersökning som delades ut till elever i årskurs 3 och 6. LÄS MER