Sökning: "Josefine Bodin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefine Bodin.

 1. 1. Personers upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt i det dagliga livet : En despkriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Bodin; Amanda Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Chronic Heart Failure; Daily life; Experience; People; Dagliga livet; Kronisk hjärtsvikt; Personer; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en stor folksjukdom och idag en stor bidragande orsak till inläggningar på Sveriges sjukhus. Sjukdomen medför symtom av olika svårighetsgrader där de vanligaste symtomen är energilöshet, andfåddhet och trötthet. LÄS MER

 2. 2. Tiggare som brottsoffer - Om möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Bodin; [2018]
  Nyckelord :Tiggare; människohandel; identifiering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER