Sökning: "Josefine Byberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Byberg.

  1. 1. Hållbar utveckling i NO och SO : En jämförelse av tryckta och digitala läromedel med hjälp av tre undervisningstraditioner

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Josefine Byberg; Alina Åstrand; [2021]
    Nyckelord :Den faktabaserade undervisningstraditionen; den normativa undervisningstraditionen; den pluralistiska undervisningstraditionen; hållbar utveckling; läromedel;

    Sammanfattning : Som framtida verksamma lärare har det varit intressant att undersöka hur hållbar utveckling behandlas i tryckta respektive digitala läromedel för SO-, och NO-, ämnen i mellanstadiet. För att ta reda på detta genomförde vi en läromedelsanalys av relevanta läromedel för att ta reda på vad som skiljer sig innehållsmässigt i texten utifrån de tre undervisningstraditionerna för miljö,- och hållbarhetsundervisning samt se hur stor del, procentuellt, hållbar utveckling tog upp utav det totala antalet sidor i diverse läromedel. LÄS MER