Sökning: "Josefine Dahlqvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefine Dahlqvist.

 1. 1. Att tillgodose personcentrerad vård : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskors perspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dahlqvist Josefine; Lassander Cecilia; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och utmaningar vid arbetet med social hållbarhet i försörjningskedjor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Josefine Dahlqvist; Kristine Söderström; [2018]
  Nyckelord :social hållbarhet; försörjningskedja; komplexitet; möjlighete; utmaningar;

  Sammanfattning : De sociala hållbarhetsfrågorna har blivit allt mer aktuella i takt med att globalisering, outsourcing och inköp från olika världsdelar ökar allt mer samtidigt som nätverken av leverantörer och aktörer expanderar, vilket är en av anledningarna till att komplexiteten i försörjningskedjorna växer. Problem som dåliga arbetsvillkor, obeaktade regler och oetiskt arbetssätt i försörjningskedjan har uppmärksammats både i näringslivet samt i bredare aspekter av samhället. LÄS MER

 3. 3. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster : Tillämpning av lagförändringarna i Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Victoria Dahlqvist; Josefine Bäck; [2015]
  Nyckelord :Dagvatten; Dagvattenföroreningar; Dagvattentaxa; LOD; Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effekten av högt respektive lågt kolhydratintag på prestation vid uthållighetsträning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Andersson; Josefine Dahlqvist; [2013-05-30]
  Nyckelord :kolhydratintag; uthållighetsträning;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academy at University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: The effect of a high versus low carbohydrate intake on endurance performanceAuthor: Emma Andersson and Josefine DahlqvistSupervisor: Fredrik BertzExaminer: Frode SlindeProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: May 22, 2013BackgroundCarbohydrates play a significant role in the human metabolism, especially during training. Manystudies have investigated the effects on different carbohydrate intakes on training performance. LÄS MER

 5. 5. Värdighet i väntan på döden : En kvalitativ litteraturstudie om upplevelser av värdighet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Michaela Dahlqvist; Josefine Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :deadly prognosis; dignity; experiences; qualitative manifest content analysis; women; dödlig prognos; kvalitativ manifest innehållsanalys; kvinnor; upplevelser; värdighet;

  Sammanfattning : Då en människa drabbas av obotlig sjukdom med dödlig prognos förändras livet på många plan. Vetskapen att en för tidig död väntar leder till en mångfald av känslor och i denna livssituation blir upplevelsen av värdighet central. LÄS MER