Sökning: "Josefine Daun"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Daun.

  1. 1. Är det hur man har det eller hur man tar det? : En studie om äldres subjektiva uppfattningar av kvalitet

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Josefine Daun; [2013]
    Nyckelord :Äldre; Kvalitet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER