Sökning: "Josefine Ericsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Josefine Ericsson.

 1. 1. Behind the Green Claims: A Critical Discourse Theory Approach - A study of the critical discourses derived from fashion brands green social media marketing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefine Ericsson; Jacqueline Rudeke; [2020-06-23]
  Nyckelord :Discourse theory; green social media marketing; neoliberal governance; responsibilisation;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Cybersäkerhet – mer än bara en teknisk fråga

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Ericsson; Olivia Grönman; [2019]
  Nyckelord :Cybersäkerhet; informationssäkerhet; microfoundations; roller; rutiner; regler;

  Sammanfattning : Cybersäkerhetsrisker är idag ett högaktuellt ämne som fortsätter växa i betydelse. Svaret på problemet handlar dock om mer än bara tekniska lösningar. Snarare bör fokus läggas på människorna inom organisationen genom att förhindra att de exponerar svagheter i organisationens säkerhetssystem. LÄS MER

 3. 3. Portier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Josefine Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project investigates what human interaction is and how we collaborate within the confines of finite resources. The project ex- amines what could be done to minimise the need of ownership and instead reconnect the human to the collective by encourag- ing sharing. The method used to achieve this will be an in-depth design process. LÄS MER

 4. 4. Att välja rätt från början - Hur väljer start-up företag utländska leverantörer i samband med det första produktionsbeslutet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Wadell; Josefine Ericsson; [2018-06-26]
  Nyckelord :Start-up corporations; Choice of supplier; Sustainable supply chain;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to create a deeper understanding of start-up corporations and how they choose suppliers outside of Sweden in connection to the first choice of production. An additional purpose is to contribute to a deeper understanding of this subject by identifying the various possibilities and obstacles that exist regarding this choice in connection to the founding of a corporation. LÄS MER