Sökning: "Josefine Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Josefine Håkansson.

 1. 1. Brottsligheten tar inte sommarlov. En kvalitativ undersökning om straffreduktion och ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Johansson; Rebecca Håkansson; [2020-05-26]
  Nyckelord :straffreduktion; unga lagöverträdare; kriminalpolitik; ungdomskriminalitet; dokumentanalys;

  Sammanfattning : Sveriges riksdagspartier har länge diskuterat den nu befintliga straffreduktionen. Debatten kännetecknas av en ambivalens där partierna inte kunnat enas om ett gemensamt beslut. Ambivalensen kring debatten utgjorde därmed huvudfokus i vår undersökning. LÄS MER

 2. 2. Belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med äldre personer med svårläkta sår inom särskilt boende

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefine Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; sjuksköterskors erfarenheter; svårläkta sår; särskilt boende; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det saknas uppgifter om hur många som lider av svårläkta sår i Sverige idag. Svårläkta sår är ett stort hälsoproblem och det drabbar många äldre personer. Risken för såren ökar med åldern samt att antalet äldre personer ökar i vårt samhälle. LÄS MER

 3. 3. Samhällsansvar som kommunikativt verktyg : En studie gällande Lindex kunders uppfattningar av begreppet CSR.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Håkansson; Olivia Ahlberg; [2016]
  Nyckelord :CSR; kommunikation; konsumtionsliv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Samhällsansvar som kommunikativt verktyg - en studie gällande Lindex kunders uppfattningar av begreppet CSR. Författare: Olivia Ahlberg och Josefine Håkansson Handledare: Malin Hallén Examinator: Linus Andersson Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i Medie- och kommunikationsvetenskap [15hp] Termin: VT-16 Antal ord: 13 224 Syfte och frågeställningar: Uppsatsens syfte är att bidra till djupare förståelse för Lindex kunders uppfattningar av företagets CSR-arbete. LÄS MER

 4. 4. Motivationsarbete : En kvalitativ studie hur socialsekreterare motiverar cannabismissbrukande unga vuxna att ta emot behandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Josefine Håkansson; [2016]
  Nyckelord :Cannabismissbruk; motivationsarbete; tvångsvård; makt;

  Sammanfattning : This study is about how social workers motivate cannabis addicted individuals to receive voluntary treatment, in relation to the forced kind that exists. The purpose of the study is to understand how social workers try to motivate the individuals to stop abuse cannabis. LÄS MER

 5. 5. Är du omsprungen av Jan-Direkt?. En studie av chefernas inställning till frågefunktionen Jan-Direkt på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Malin Håkansson; Anna Johansson; [2009-09-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel Är du omsprungen av Jan-Direkt? en studie av chefernas inställning tillfrågefunktionen Jan-Direkt på Sahlgrenska UniversitetssjukhusetFörfattare Malin Håkansson och Anna JohanssonUppdragsgivare Sahlgrenska Universitetssjukhusets informationsavdelningKurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen förjournalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitetTermin Vårterminen 2009Handledare Josefine SternvikSidantal 54 inklusive bilagorSyfte att klargöra hur funktionen Jan-Direkt fungerar ur ettchefsperspektivMetod Kvantitativ webbenkätstudieMaterial Resultat från webbenkät med 627 deltagare vilka är anställda som cheferpå olika nivåer i organisationen (Sahlgrenska Universitetssjukhuset)Huvudresultat Vårt huvudresultat visar på det stora hela att cheferna är nöjda medfrågefunktionen Jan-Direkt och användningen av intranätet är myckethög hos denna grupp. Cheferna känner sig inte förbigångna av funktionenutan tror att medarbetarna väljer dem som främsta informationskanal. LÄS MER