Sökning: "Josefine Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Josefine Holm.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av att vårda kvinnor med lokaliserad provocerad vulvodyni

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Holm; Klara Nilsson; [2019-07-03]
  Nyckelord :lokaliserad provocerad vulvodyni; reproduktiv perinatal och sexuell hälsa; barnmorskor; erfarenheter; vård; normer; unga kvinnor; sexualitet; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Background: Localized provoked vulvodynia (LPV) is often a hidden problem that negatively impacts on young women and their relations physical, emotional and socially. There are limited studies about midwives’ experiences of caring for women living with LPV in adolescent health services in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsbrister i den digitala registerkartan - den praktiska användningen och dess konsekvenser : I Dalarnas- och Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Josefine Holm; [2019]
  Nyckelord :cadastral index map; DRK; consequences; Digitala registerkartan; DRK; konsekvenser;

  Sammanfattning : Samhällets utveckling mot ett allt mer digitaliserat samhälle, medför en ökad användning och efterfrågan av digitalt kartmaterial. Den ökade tillgången till lätthanterlig teknologi för karthantering gör dessutom att det digitala kartmaterialet med lätthet kan användas av allmänheten. LÄS MER

 3. 3. Att leva med en stomi : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Josefine Andersson; Ellen Holm; [2019]
  Nyckelord :KASAM; Litteraturöversikt; Livskvalité; Patientperspektiv; Stomi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi är en öppning på magen som avleder avföring eller urin. Att få en stomi kan innebära en stor förändring i personens liv och kan leda till psykosociala problem. Sjuksköterskans roll är att undervisa personer i hanteringen av stomin. LÄS MER

 4. 4. ANDRASPRÅKSINLÄRNING FÖR NYANLÄNDA ELEVER I GRUNDSKOLANS TIDIGA ÅR : En studie om hur personal inom grundskolan arbetar med andraspråksinlärning för nyanlända elever samt hur de nyanlända eleverna själva ser på sin situation i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Wall Åsberg; Josefine Holm; [2017]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; arbetssätt; genrepedagogik; grundskolan; lärare; nyanlända elever; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur tillfrågad personal i grundskolan uppger att de arbetar med andraspråksinlärning för nyanlända elever och om det finns några metoder och arbetssätt som de anser verkar fungera bra. Syftet med studien är även att ta reda på hur de nyanlända eleverna själva ser på sin situation i skolan samt sin andraspråksinlärning. LÄS MER

 5. 5. En produktserie för drive-in-skyltning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Josefine Holm; [2017]
  Nyckelord :Product Line; Generation off ideas; Concept; Drive-in; Half-gate; Product development; Produktserie; Idégenerering; Koncept; Drive-in; Half-gate; Produktutveckling.;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjör, teknisk design –Produktutveckling vid Luleå Tekniska Universitet. Den omfattar 10 arbetsveckorsarbete på 15 högskolepoäng utfört mellan 2016-10-10 och 2016-12-16. LÄS MER