Sökning: "Josefine Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Josefine Holm.

 1. 1. Tillväxt- och åtgärdsstudie av den invasiva arten Reynoutria japonica, Parkslide

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Josefine Holm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hoten mot den biologiska mångfalden är många men kan delas in i tre huvudkategorier: biotopförstörelse, överexploatering och införsel av främmande arter. Främmande eller invasiva arter är arter som introducerats till en plats av människan och som orsakar stora problem för den inhemska biologiska mångfalden som redan existerar på platsen. LÄS MER

 2. 2. Att minska postoperativt delirium hos äldre En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefine Holm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors erfarenheter av att vårda kvinnor med lokaliserad provocerad vulvodyni

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Holm; Klara Nilsson; [2019-07-03]
  Nyckelord :lokaliserad provocerad vulvodyni; reproduktiv perinatal och sexuell hälsa; barnmorskor; erfarenheter; vård; normer; unga kvinnor; sexualitet; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Background: Localized provoked vulvodynia (LPV) is often a hidden problem that negatively impacts on young women and their relations physical, emotional and socially. There are limited studies about midwives’ experiences of caring for women living with LPV in adolescent health services in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsbrister i den digitala registerkartan - den praktiska användningen och dess konsekvenser : I Dalarnas- och Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Josefine Holm; [2019]
  Nyckelord :cadastral index map; DRK; consequences; Digitala registerkartan; DRK; konsekvenser;

  Sammanfattning : Samhällets utveckling mot ett allt mer digitaliserat samhälle, medför en ökad användning och efterfrågan av digitalt kartmaterial. Den ökade tillgången till lätthanterlig teknologi för karthantering gör dessutom att det digitala kartmaterialet med lätthet kan användas av allmänheten. LÄS MER

 5. 5. Att leva med en stomi : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Josefine Andersson; Ellen Holm; [2019]
  Nyckelord :KASAM; Litteraturöversikt; Livskvalité; Patientperspektiv; Stomi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi är en öppning på magen som avleder avföring eller urin. Att få en stomi kan innebära en stor förändring i personens liv och kan leda till psykosociala problem. Sjuksköterskans roll är att undervisa personer i hanteringen av stomin. LÄS MER