Sökning: "Josefine Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Josefine Jakobsson.

 1. 1. Kommunikation och teamarbete mellan operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor i operationssalen – En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Andreas Kjellner; Josefine Jakobsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Kommunikation; teamarbete; non-technical skills; patientsäkerhet; operationssjuksköterska; anestesisjuksköterska; samarbete;

  Sammanfattning : Background: Functioning communication and teamwork is essential for patient safety. The scrub nurse and nurse anesthetists are responsible for leading and delegating within their specific work areas and to follow the law for healthcare in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet i aktivitet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning i samband med och efter pension från daglig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Frida Hansen; Josefine Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :arbetsterapi; utvecklingsstörning; äldre; åldrande; beslut;

  Sammanfattning : Bakgrund​: Daglig verksamhet är en LSS-insats för personer i yrkesverksam ålder. Pensionen orsakar ofta minskad delaktighet i aktivitet och få studier relaterar till hur personen bör involveras i sitt pensionsbeslut. LÄS MER

 3. 3. En studie om akademisk stress, self-efficacy och copingstrategier

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elin Jakobsson; Josefine Karlsten; [2018]
  Nyckelord :Akademisk stress; self-efficacy; copingstrategier; könsskillnader; studenter.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka vilken av variablerna self-efficacy,copingstrategier eller deltagarnas kön som bäst förklarar studentersakademiska stress. Vi har även undersökt om det fanns några könsskillnader iself-efficacy och val av copingstrategier. LÄS MER

 4. 4. The Age of Neoliberalism Has Come to Albion : Fable III som en neoliberal mekanism och dess förberedande av individen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Jakobsson; Sofie Knutsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Analysis of Greenhouse Gas Emissions of Planned Constructions in Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Johanna Berglund; Josefine Grundius; Malin Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, the greenhouse gas emissions from the extraction of raw material to construction of planned buildings, roads and tramways in Uppsala are studied. The study is part of the work with Roadmap 2050 for a carbon dioxide neutral Uppsala until year 2050 that the Municipality is developing. LÄS MER