Sökning: "Josefine Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Josefine Karlsson.

 1. 1. Kvinnor med adhd och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa! En intervjustudie med narrativ ansats ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fanny Hesslegård; Josefine Karlsson; [2024-02-15]
  Nyckelord :ADHD; adhd; psykisk ohälsa; specialpedagogik; sociologiskt perspektiv; specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på kvinnor med adhd (som är en förkortning av attention deficit hyperactivity disorder) och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa. Metoden är kvalitativ och har en narrativ ansats i analys och intervjuer. Intervjuerna genomfördes med vuxna kvinnor med diagnostiserad adhd. LÄS MER

 2. 2. Banbrytande formgivning i Sveriges textilindustri En studie om Astrid Sampes mönsterproduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Josefine Elna Karlsson; [2024-02-07]
  Nyckelord :Astrid Sampe; Textile industry; Modernism; Postmodernism; Industrial design;

  Sammanfattning : The main focus of this study are the textile prints created by Astrid Sampe (1909-2002). Her fabrics can tell us more about her than a biography ever could. They can reveal how we experience patterns, why we are attracted to them and how our preferences can evolve over time. LÄS MER

 3. 3. HUD-MOT-HUD FÖR ATT FRÄMJA AMNING. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Green; Ann-Kristin Karlsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Amning; fullgången; hud-mot-hud; kängurumetoden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fler grundutbildade sjuksköterskor jobbar på barnbördsavdelningar (BBavdelningar) på grund av bristen på barnmorskor. Sjuksköterskor har en skyldighet att arbeta evidensbaserat. Hud-mot-hud metoden vid amning har blivit ett mer välkänt och välanvänt tillvägagångsätt. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering i förskolan : En intervjustudie om pedagogers uppfattningar kring kollegialt och enskilt arbete i samband med konflikter mellan barn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Josefine Alm; Sandra Karlsson; [2024]
  Nyckelord :conflicts; collegial work; conflict management; conflict resolution; preschool; konflikthantering; pedagogiskt ledarskap; pedagogik; kollegialt arbete; Cohen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur pedagogers synsätt och deras arbete i samband med konflikthantering i förskolan kan skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Genom att utföra semistrukturerade intervjuer med sex förskolepedagoger från två olika arbetslag har vi undersökt hur de ser på konflikter mellan barn och sin egen roll i samband med dessa, samt vilka kollegiala och enskilda konflikthanteringsstrategier som de uttrycker att de använder sig av. LÄS MER

 5. 5. Offentlig konst inom vård- och omsorgsboenden - En undersökning om äldres delaktighet vid val av konst på vård- och omsorgsboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Josefine Elna Karlsson; Lina Von Tell; Sandra Rönnberg; [2023-05-29]
  Nyckelord :Ageism; Nursing homes; Public Art; Decision-making; Participation;

  Sammanfattning : Since 2013, Gothenburg's Art unit has been given responsibility for all art in the city's nursing homes, they are a part of the public administration. Gothenburg Art describes in an article published in 2014 that, according to their mission, art should simulate and evoke discussion among the elderly. LÄS MER