Sökning: "Josefine Karlsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefine Karlsten.

 1. 1. En studie om akademisk stress, self-efficacy och copingstrategier

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elin Jakobsson; Josefine Karlsten; [2018]
  Nyckelord :Akademisk stress; self-efficacy; copingstrategier; könsskillnader; studenter.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka vilken av variablerna self-efficacy,copingstrategier eller deltagarnas kön som bäst förklarar studentersakademiska stress. Vi har även undersökt om det fanns några könsskillnader iself-efficacy och val av copingstrategier. LÄS MER

 2. 2. Mens : Himmel eller helvete?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Josefine Flavet; Tove Forselius Karlsten; [2012]
  Nyckelord :intervju; semiotik; menstruation;

  Sammanfattning : The goal in doing this study has been studying public interpretations of media content in the commercials that this study uses. The analysis was based on two TV commercials for feminine hygiene products. LÄS MER