Sökning: "Josefine Karlström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefine Karlström.

 1. 1. Är kvinnor den hemliga ingrediensen till ett högt ESG-betyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thea Andersson; Josefine Karlström; Olivia Ljungälv; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ISO 9001 - Vägen mot nöjda kunder? : En studie i hur företag bör tillämpa kvalitetsledningssystemet ISO 9001

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Josefine Karlström; Johanna Skogström; [2012]
  Nyckelord :Kundnöjdhet; kundlojalitet; ISO 9001; kvalitetsledningssystem;

  Sammanfattning : Syftet med undersökning är att studera på vilket sätt tillämpningen av ISO 9001 påverkar kundnöjdheten samt om det innebär, eller om det krävs mer, för att erhålla nöjda samt lojala kunder.Denna studie är utav kvalitativ karaktär och består av intervjuer. LÄS MER