Sökning: "Josefine Kjellberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Josefine Kjellberg.

 1. 1. Orsaksanalyser i praktiskt brottsförebyggande arbete : Hur ofta genomförs de och varför genomförs de inte?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Ekberg; Josefine Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :causal crime analysis; practical crime prevention; evidence-based crime prevention; orsaksanalys; praktiskt brottsförebyggande arbete; kunskapsbaserad brottsprevention;

  Sammanfattning : Orsaksanalyser av problembilder i praktiskt brottsförebyggande arbete är ett relativt outforskat område. Tillgänglig forskning fokuserar primärt på utsträckningen av arbetet. Föreliggande studie syftar att bidra med ytterligare en aspekt. LÄS MER

 2. 2. Alla lika, alla olika - en paradox.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Håkan Eriksson; Josefine Kjellberg; [2014-03-03]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Mätning; Implementering; Sverige; Storbritannien;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar mäns och kvinnors uttag av föräldraledighet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefine Kjellberg; Caronline Röhricht; [2012-09-18]
  Nyckelord :Parental leave; Swedish municipalities; Polar graphs;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Revision : Revisionsberättelsens roll i bekämpandet av ekonomisk brottslighet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

  Författare :Josefine Melander; Mattias Ahl; Linnea Eriksson Kjellberg; [2007]
  Nyckelord :Revision; Revisionsberättelse;

  Sammanfattning : Since 1983 Sweden has a general audit obligation for joint-stock companies. At this moment the Government has issued an investigation concerning the subject. The purpose of this paper is to examine what effects an abolition of the audit obligation for small joint-stock companies can have on the Swedish tax department regarding economic crime. LÄS MER