Sökning: "Josefine Krantz"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Josefine Krantz.

 1. 1. ”DET ÄR INTE ALLS SÅ DÅLIGT ATT JOBBA HÄR SOM ALLA SÄGER” - En studie av SDF Angereds arbetsgivarvarumärke utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefine Järbur; Elias Krantz; Daniel Lange; [2018-09-12]
  Nyckelord :Employer branding; Organisationskultur; Varumärkesbyggande; Strategisk kommunikation. Employer value proposition; IPIanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom undersökningar med befintlig personal anställdpå SDF Angered få en tydlig bild av SDF Angered som arbetsgivare. Syftet ärbaserat på en uppdragsbeskrivning från SDF Angered som är uppdragsgivareför uppsatsen och tar i ansats att utifrån ett medarbetarperspektiv söka svar på:varför individer söker sig till SDF Angered som arbetsgivare och varför dessastannar kvar. LÄS MER

 2. 2. Anledningar till att föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Fagerhov; Lina Krantz; [2017]
  Nyckelord :decision making; vaccine; vaccination; parents; beslutsfattande; föräldrar; vaccin; vaccination;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Årligen dör cirka 1,5 miljoner barn i sjukdomar som kan förebyggas med hjälp av vaccination. Sedan det allmänna vaccinationsprogrammet infördes har dödligheten i dessa sjukdomar minskat avsevärt och några av sjukdomarna har försvunnit helt. Detta ses som ett resultat av vaccinationerna. LÄS MER

 3. 3. Anledningar till att föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn. : En deskriptiv litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Fagerhov; Lina Krantz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Is the Risk-Return Tradeoff Hypothesis valid: Should an Investor hold Growth Stocks rather than Value Stocks?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Josefine Krantz; [2014-09-10]
  Nyckelord :CAPM; risk-return tradeoff; OMXSPI; beta; efficient markets; index;

  Sammanfattning : This paper will examine if smaller companies outperform large ones in the backwashes of the crisis, i.e. if growth stocks are better off than value stocks when investing. I will investigate how well the three largest companies from Nasdaq OMX’s small cap, mid cap and large cap managed to perform compared to the market index OMXSPI. LÄS MER