Sökning: "Josefine Kristiansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefine Kristiansson.

 1. 1. Personlighet som prediktor för individuell arbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Linn Kristiansson; Josefine Ekberg; [2020]
  Nyckelord :Big Five; HEXACO; Dark Triad; personality; self-perceived individual work performance; Big Five; HEXACO; Dark Triad; personlighet; självupplevd individuell arbetsprestation;

  Sammanfattning : En utmaning för företag runtom hela världen är individuella arbetsprestationer, vilket har lett till omfattande forskning kring ämnet. Personlighet har visat sig vara en av de faktorer som har betydande roll för individuella arbetsprestationer. LÄS MER

 2. 2. Att leva med bröstcancer. En litteraturstudie om kvinnors syn på bröstcancer och uppfattning om det sociala stödet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefine Kristiansson; Therese Nilsson; [2004]
  Nyckelord :bröstcancer; Carnevali; kvinnor; omvårdnad; socialt stöd; uppfattning;

  Sammanfattning : This study describes how the women lived with breast cancer. The purpose with this study was to describe the womens' view on the disease and the understanding they hade on the social support they were depended on. The method was a study of literature with article reviews according to Polit et al., 2001. LÄS MER