Sökning: "Josefine Kristiansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefine Kristiansson.

 1. 1. En studie om trafikinformations utformning för positiv påverkan på biltrafikanters körbeteende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Ahlgren; Josefine Kristiansson; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Eftersom trafikinformation kan presenteras på så många olika sätt, så är det av vikt att förstå hur trafikinformationen ska utformas för att biltrafikanterna ska få ett bra körbeteende. För att kunna besvara detta behöver man förstå hur trafikinformation idag används samt vad som påverkar användandet. LÄS MER

 2. 2. Att leva med bröstcancer. En litteraturstudie om kvinnors syn på bröstcancer och uppfattning om det sociala stödet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefine Kristiansson; Therese Nilsson; [2004]
  Nyckelord :bröstcancer; Carnevali; kvinnor; omvårdnad; socialt stöd; uppfattning;

  Sammanfattning : This study describes how the women lived with breast cancer. The purpose with this study was to describe the womens' view on the disease and the understanding they hade on the social support they were depended on. The method was a study of literature with article reviews according to Polit et al., 2001. LÄS MER