Sökning: "Josefine Lagergren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefine Lagergren.

 1. 1. Hemförlossning – varför väljer kvinnor i höginkomstländer att föda hemma?

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Lagergren; Sofie Makolli; [2020-06-30]
  Nyckelord :Hemförlossning; Barnmorska; Föda hemma; Kvinnors val; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Background: To be allowed to freely choose where you want to give birth is a fundamental right of every woman. Although previous research has been able to demonstrate that for low-risk women the outcomes and benefits of giving birth in midwifery-led units and at home for compared to conventional delivery wards in hospitals, there is little information regarding the factors that underlie women's choice of home birth. LÄS MER

 2. 2. Textil materialkunskap i butik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Katja Fridgård; Daniella Dagh Olander; Josefine Lagergren; [2016]
  Nyckelord :Gapmodellen; service; detaljhandel; textil materiallära; kommunikation; kundtillfredsställelse; servicekvalitet; serviceförväntningar; serviceleverans; fast fashion;

  Sammanfattning : Inom detaljhandeln är konkurrensen mellan aktörer hög och det är inte längre tillräckligt för fast fashion företag att erbjuda modeprodukter snabbt och billigt för att vara framgångsrikt. Begreppet fast fashion har tilldelats företag som fokuserar på att snabbt erbjuda allmänheten billiga alternativ till modeprodukter. LÄS MER