Sökning: "Josefine Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Josefine Larsson.

 1. 1. Hur redovisas miljöpåverkan? En studie om svenska tillverkningsföretags, inom plast- och klädindustrin, hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative:s miljöindikatorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Larsson; Jennifer Liljebjörn; [2019-02-12]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative; miljöredovisning; plastindustri; klädindustri.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Klimathot är något som idag är problem världen över. Den negativa miljöpåverkan sker på grund av oss människor och bakom den mänskliga miljöpåverkan finns industrier som tillverkar de produkter som konsumeras världen över. LÄS MER

 2. 2. Problem är till för att lösas : En kvalitativ intervjustudie som undersöker hur grundskolelärares uppfattning om problemlösning i de yngre åldrarnas matematikundervisning stämmer överens med hur forskning och styrdokument ser på problemlösning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna-Sofia Larsson; Josefine Sillén; [2019]
  Nyckelord :Problem solving; students; elementary school; teaching strategies and Education.; problemlösning; elever; grundskolan; arbetssätt och utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur grundskolelärares uppfattning om problemlösning stämmer överens med hur forskning och styrdokument och ser på problemlösning. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Every cloud has a silver lining : Swedish social enterprises making an impact in emerging markets

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Josefine Hansson; Jennie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Social enterprises; social impact; profit-making; emerging markets; Sweden; social economy; opportunitites; innovation; value creation; growth; investment; business model; matching strategy; lean strategy;

  Sammanfattning : Throughout the history, different types of businesses have reflected the zeitgeist of the specific era. Today, the globalization has led to the rise of the third wave of internationalization, which has increased the importance of emerging markets in the global business environment. LÄS MER

 4. 4. Metodbeskrivning och tillämpning i Strut-and-Tie metoden vid höga balkar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Josefine Larsson; Isabelle Åström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Deep beams have traditionally been calculated through experiments and estimations. The purpose of the Strut-and-Tie method is to design a truss with struts, ties and nodes and to calculate these. LÄS MER

 5. 5. Förskoleverksamhet med djur : En studie av hur pedagoger anser att förskolebarn kan påverkas av interaktion med djur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Jonsson; Josefine Larsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; djur; empati; ansvar; interaktion; kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar vad pedagoger anser påverkar barn av interaktion mellan barn och djur i förskolan. Genom sammanlagt åtta intervjuer med förskollärare och barnskötare som arbetar med djur på olika vis på tre olika svenska förskolor, undersöks hur pedagogerna uppfattar att barn påverkas genom att arbeta med djur i förskolan. LÄS MER