Sökning: "Josefine Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Josefine Larsson.

 1. 1. Kooperativt lärande i läs-, skriv- och språkutvecklingssyfte för elever med adhd och/eller autism i åk F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josefine Kvist; Viktoria Larsson; [2022]
  Nyckelord :kooperativt lärande; adhd; autism; anpassning; svenskundervisning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att få vetskap om hur F-3-lärare anser att arbetsmetoden kooperativt lärande gynnar eller missgynnar läs-, skriv- och språkutvecklingen hos elever med svårigheter likt adhd och autism. Studien är av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 2. 2. Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation : - en kvalitativ observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Josefine Larsson; [2022]
  Nyckelord :Hjälpmedel; Kommunikation; Språkutveckling; Språksvårigheter; TAKK; förskola.;

  Sammanfattning : Abstract Communication is important for children’s verbal development. The speaking language is our main communication, but we also use our body language when talking to other people. LÄS MER

 3. 3. Lätt att göra rätt? - en kvalitativ studie om häktespersonals omsättning av Kriminalvårdens värdegrund i praktiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Bektic; Josefine Larsson; [2021-08-25]
  Nyckelord :kriminalvården; häkte; värdegrund; etik; omsättning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur häktespersonal inom Kriminalvården upplever att verksamhetens etiska värdegrund omsätts i praktiken, samt om det vägledande arbetshäftet för etikarbete inom Kriminalvården används i det dagliga arbetet. Empirin utgjordes av sex semistrukturerade intervjuer med kriminalvårdare som arbetar på häkten runt om i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Ett diadem och dess ikonografi : En studie av kejsarinnan Josephines pärl- och kamédiadem i porträtt mellan 1812 och 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina af Klinteberg; [2021]
  Nyckelord :Empress Josephine; Emperor Napoleon; Malmaison; Nitot et Fils; Chaumet; Queen Hortense; Queen Josefina; Queen Silvia; King Carl XVI Gustaf; Crown Princess Victoria; Prince Daniel; Bernadotte; L Thomasset; Ferdinand-Paul-Louis Quaglia; Fredric Westin; Bertha Valerius; Lennart Nilsson; Bo Larsson; Jonas Ekströmer; Lars Sjööblom; Czeslaw Slania; pearl and cameo diadem; royal wedding; iconography; coronation; coronation diadem; modern democracy; rite de passage; kejsarinnan Josefine; kejsare Napoleon; Malmaison; Nitot et Fils; Chaumet; drottning Hortense; drottning Josefina; drottning Silvia; kund Carl XVI Gustaf; kronprinsessan Victoria; prins Daniel; Bernadotte; L Thomasset; Ferdinand-Paul-Louis Quaglia; Fredric Westin; Bertha Valerius; Lennart Nilsson; Bo Larsson; Jonas Ekströmer; Lars Sjööblom; Czeslaw Slania; pärl- och kamédiadem; kamédiadem; diadem; kungligt bröllop; ikonografi; kröning; kröningsdiadem; modern demokrati; rite de passage;

  Sammanfattning : The main purpose of this study of a pearl and cameo diadem, given by Napoleon to his first wife Josephine in 1809, is to follow its representation in portraiture from Paris in 1812 to Stockholm in 2010, and explore how the iconography develops during these 200 years. From the earlier years, the diadem is found only in miniatures, then after coming to the new royal family in Sweden, the Bernadottes, it is given a role of an heirloom representing history and families in grand paintings, arriving to the present well-known wedding hairpiece, covered by modern media, where the diadem is more of a crown than the open, forehead-covering piece of fashion jewellery it was during the Napoleonic era in France. LÄS MER

 5. 5. Mikroplast i tumlare - Metodutveckling i sökandet efter mikroplaster i tarminnehåll från tumlare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Thea Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : An ever-growing problem is the increasing amount of microplastics in the sea and how they affect marine organisms. Microplastics are small pieces of plastic that are between 0.1 - 500 micrometres. They are divided into primary and secondary microplastics. LÄS MER