Sökning: "Josefine Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Josefine Lindberg.

 1. 1. Faktorer i sjuksköterskeprofessionen som har en inverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennie Lindberg Wahlén; Josefine Pellgaard; [2020]
  Nyckelord :nurses; patient-safety; patient safety events; safe care; work condition; arbetsförhållande; patientsäkerhet; sjuksköterskor; säker vård; vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom dagens slutenvård möter legitimerade sjuksköterskor en ökad arbetsbelastning samtidigt som sjuksköterskor förväntas utföra god och säker vård gentemot patienter. Situationen kan resultera i att vårdskador uppstår och patientsäkerheten äventyras. LÄS MER

 2. 2. Bra lön eller barn? : En studie av hur kvinnors lön påverkas av föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Lindberg; Josefin Schröder; [2019]
  Nyckelord :rational choice theory; the wage penalty of motherhood.; Humankapitalteori; arbetsmarknad; familjeliv; lön; barn.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kvinnors ekonomiska förutsättningar har förbättrats enormt de senaste decennierna, men än idag råder det skillnader i lön mellan kvinnor och män. Många tror att denna skillnad beror på att kvinnor väljer att fokusera på familjelivet då de får barn. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers upplevelser och synsätt gällande språkutvecklande arbete för elever i språklig sårbarhet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Lindberg; Josefine Hult; [2019]
  Nyckelord :Relationellt perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Språkinriktad undervisning; Språklig sårbarhet; Språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) och skollagen (SFS, 2010:800) är skolans uppdrag att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Genom vår studie bidrar vi med att belysa vikten av att elever ges förutsättningar att utveckla en språklig och kommunikativ kompetens. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation av ansvarstagande i flygbranschen : Är det en avgörande faktor när unga resenärer väljer att flyga med SAS?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefine Lindberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Framgångsrik Merförsäljning

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Josefine Dofs Danielsson; Agnes Ljung Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Upselling; online shopping; matching products; checkout; basket;

  Sammanfattning : A lot of previous research have focused on how to use different up-selling methods to get customers to buy another product at the checkout in a physical store, but studies on check out online are scarce. This paper aims to evaluate which one out of four up-selling methods, that you can find in an online stores checkout page, that is the most effective and best to use. LÄS MER