Sökning: "Josefine Lindström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefine Lindström.

 1. 1. Aktivitetsbaserat arbetssätt inom akademin : En kvalitativ studie om medarbetare inom akademin och deras upplevelser av att arbeta aktivitetsbaserat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Rebinder-Lindström; David Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Activity-based working; combi-office; social relations; psychosocial work environment; coping; Aktivitetsbaserat arbetssätt; kombikontor; sociala relationer; psykosocial arbetsmiljö; coping;

  Sammanfattning : Aktivitetsbaserat arbetssätt har sedan några år tillbaka slagit igenom på marknaden och blivit en stor trend både i Sverige och resten av världen. Det är ett omstritt begrepp sombåde fått lovord och kritik. LÄS MER

 2. 2. Att vara barn är ingen lek

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Stina Lindström; Josefine Wretman; [2019]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; barn som far illa; förskola; förskoleklass; samverkan; socialtjänst; orosanmälan; försummelse;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts i syfte att undersöka om orosanmälan görs i tillräckligt stor utsträckning samt vilka faktorer som kan påverka benägenheten att anmäla. Målgruppen för studien har varit yrkesverksamma inom förskola och förskoleklass. LÄS MER

 3. 3. "Inne" är att vara ute? : Användandet av utomhuspedagogik i tio mellansvenska skolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Zeffer; Josefine Lindström; [2014]
  Nyckelord :Children; didactics; education; health; physical education; school; teacher; outdoor education.; Barn; didaktik; idrott; hälsa; lärare; skola; utomhuspedagogik; undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Svenska företags inträdesprocesser på den saudiarabiska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Lindström; Hanna Zetterberg; [2013]
  Nyckelord :Internationalisering; Utlandsetablering; Inträdesprocess; Mellanöstern; Saudiarabien; Tillverkningsföretag; Kultur; Export; Distributör; Joint Venture;

  Sammanfattning : Mer än 50 procent av Sveriges totala BNP är idag utlandsexport och svenska företags beslut på internationella marknader blir alltmer betydelsefulla för företagens framgång. En växande marknad för svensk utlandsexport är Mellanöstern där Saudiarabien utgör en stor del av regionen. LÄS MER

 5. 5. Hälsoval Skåne - en studie av förutsättningar för konkurrensneutralitet i en vårdvalsmodell

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Borisson; Katarina Lindström; Malin Nilsson; [2009]
  Nyckelord :konkurrensneutralitet; valfrihetsmodell; inträdesbarriärer; primärvård; vårdval; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Valfrihetsmodeller är en allt mer förekommande företeelse i Sverige. Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningar för konkurrensneutralitet på de marknader som skapas när sådana modeller införs. Metod: I denna uppsats använder vi genomgående en abduktiv ansats med kvalitativt inriktad analys. LÄS MER