Sökning: "Josefine Marie"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Josefine Marie.

 1. 1. Övergångar mellan förskola och skola : En studie om offentlighets- och sekretesslagen som begränsning eller skydd vid övergången från förskola till förskoleklass

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marie Hjalmarsson; Josefine Nordberg Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Förskola; Förskoleklass; OSL; Samverkan; Sekretess; Övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka pedagogers tolkningar, kunskaper och problematiseringar runt sekretess och delgivning vid övergångar mellan förskola och förskoleklass. Både enkäter och intervjuer har använts för att få förståelse om pedagogers kunskap och resonemang kring överföring av information om den enskilda individen. LÄS MER

 2. 2. MITT BARNS LIV VILAR I ERA HÄNDER : En intervjustudie om att bli förälder till ett prematurt barn i behov av neonatal intensivvård

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Josefine Högström; Ann-Marie Sandberg; [2013]
  Nyckelord :neonatal intensive care; premature infants; parents experience; neonatal intensivvård; prematura barn; föräldrars upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom neonatal intensivvård vårdas prematura barn med sina föräldrar och personalen bör ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess familj. Två metoder som används för att bland annat skapa förutsättningar för föräldra- barnkontakt, är Newborn Individualized Development Care and Assessment Program (NIDCAP) och känguruvård. LÄS MER

 3. 3. Svenska soldaters psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Harrysson Marie-Louise; Karlsson Josefine; [2013]
  Nyckelord :Hemkomsten; militären; utlandstjänst; psykisk hälsa och veteraner;

  Sammanfattning : Sverige har över 100.000 veteraner och den svenska politiken verkar för ett större samarbete med FN och Nato. Därför är det viktigt att Sverige även kan hantera hemkomna veteraner som fått psykiska besvär under tjänstgöringen. LÄS MER

 4. 4. Utomhusmatematik - varför eller varför inte ?   : - ur lärarperspektiv i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Ann-Marie Liljenrud; Josefine Landholm; [2012]
  Nyckelord :outdoor mathematics; utomhusmatematik;

  Sammanfattning : Flera forskningsrapporter visar att utomhusmatematik kan vara en effektiv och kompletterande metod till den traditionella matematikundervisningen. Vår erfarenhet är att utomhusmatematik inte tillämpas i så stor utsträckning i dagens skola. LÄS MER

 5. 5. Reumatiod artrit - att leva med långvarig sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Josefine Björklund; Marie Koch; [2010]
  Nyckelord :Leva med; livskvalite; reumatoid artrit; upplevelse;

  Sammanfattning : RA är en komplex sjukdom vars symtom påverkar livet i hög grad för de drabbade därför kan det finnas ett behov att synliggöra hela sjukdomsbilden i samhället. Syftet med litteraturstudien var med hjälp av smärtans sex dimentioner belysa hur patienter med RA  påverkas av sin sjukdom. LÄS MER