Sökning: "Josefine Marklund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Josefine Marklund.

 1. 1. Måltidssituationen på två Äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Charlotte Benjaminsson; Josefine Marklund; [2019-03-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, 15 hpKostekonomprogrammet, 180 hpHandledare: Hillevi PrellExaminator: Kerstin BergströmDatum: september 2009.... LÄS MER

 2. 2. Flexibilitetens fram-­‐ & baksida En uppsats om effektivisering & tjänstekvalitet i en hotellverksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Marklund; Linnéa Hultén; Madelaine Levander; [2012]
  Nyckelord :Frontpersonal; tjänstekvalitet; kostnadseffektivisering; personalplanering; flexibilitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Flexibilitetens fram- & baksida: En uppsats om effektivisering och tjänstekvalitet i en hotellverksamhet Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, 2012 Seminariedatum: 29 maj 2012 Författare: Linnéa Hultén, Madelaine Levander & Josefine Marklund Handledare: Torleif Bramryd & Anette Svingstedt Problem: Hotellbranschen är väldigt personalintensiv och står inför en svårförutsägbar efterfrågan vilket har lett till att många hotellverksamheter använder sig utav deltids- och extraanställda för att hantera efterfrågefluktuationerna. Detta innebär direkta kostnadsbesparingar, men kan även påverka tjänstekvaliteten negativt. LÄS MER

 3. 3. Flexibilitetens fram- & baksida: En uppsats om effektivisering och tjänstekvalitet i en hotellverksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linnéa Hultén; Josefine Marklund; Madelaine Levander; [2012]
  Nyckelord :frontpersonal; tjänstekvalitet; kostnadseffektivisering; personalplanering; flexibilitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Flexibilitetens fram- & baksida: En uppsats om effektivisering och tjänstekvalitet i en hotellverksamhet Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, 2012 Seminariedatum: 29 maj 2012 Författare: Linnéa Hultén, Madelaine Levander & Josefine Marklund Handledare: Torleif Bramryd & Anette Svingstedt Problem: Hotellbranschen är väldigt personalintensiv och står inför en svårförutsägbar efterfrågan vilket har lett till att många hotellverksamheter använder sig utav deltids- och extraanställda för att hantera efterfrågefluktuationerna. Detta innebär direkta kostnadsbesparingar, men kan även påverka tjänstekvaliteten negativt. LÄS MER

 4. 4. Competency Requirements on Procurement Beyond 2010 : A case study on Siemens Industrial Turbomachinery in Finspong and Lincoln

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Handberg; Josefine Marklund; [2006]
  Nyckelord :Purchasing; procurement; macroeconomic trends; globalisation; competency development; Siemens;

  Sammanfattning : This Master’s thesis was commissioned by Siemens Industrial Turbomachinery,subdivision Industrial Gas Turbines (PGI4) in Finspong, Sweden, and in Lincoln, England. The company has been part of Siemens Power Generation Industrial Applications since itsacquisition in 2003. LÄS MER