Sökning: "Josefine Nyberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefine Nyberg.

 1. 1. Arbetsledarrollen idag : En fallstudie av arbetsledarrollen på ett stort entreprenadföretag

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Josefine Nyberg; Linda Rigby; [2018]
  Nyckelord :Foreman; middle manager; construction management; communication; Arbetsledare; mellanchef; kommunikation; byggprojektledning;

  Sammanfattning : Idag sker flera förändringar inom byggbranschen. De senaste decenniernas utveckling inom teknik och miljö har fått allt större fokus och det finns idag idéer inom branschen att effektivisera den med hjälp av digitalisering och ny teknik. LÄS MER

 2. 2. Proffesionellt alkohol- och drogförebyggande arbete med ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Josefine Karlsson; Ludvig Nyberg; [2016]
  Nyckelord :Drug abuse; Drug prevention work; Professionals; Adolescents; Methods; Drogmissbruk; Drogpreventivt arbete; Professionella; Ungdomar; Metoder;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how professionals in social work act when meeting adolescents with drug problems. By interviewing different professionals within social work we intend to broaden our knowledge of methods used in these cases. This study analyzes these views from an action theory perspective. LÄS MER

 3. 3. Formellt och informellt ledarskap i självstyrande grupper : En kvalitativ studie med avseende på individuell motivation och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ann Dehlin; Josefine Nyberg; [2016]
  Nyckelord :självstyrande grupper; formellt ledarskap; informellt ledarskap; individuell motivation; individuell delaktighet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur medarbetare i självstyrande grupper uppfattar formellt och informellt ledarskap med avseende på individuell motivation och delaktighet.Metod: Detta är en kvalitativ studie som bygger på konstruktionismens grunder, ett hermeneutiskt perspektiv och en abduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Kebon Kopi Resort

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Josefine Nyberg; [2013]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vakande ögon : På gott eller ont?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Josefine Nyberg; [2008]
  Nyckelord :Attitudes; opinions; interviews; Panopticon; public; camera supervise; privacy and public.;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Watching eyes – for better or worse (Vakande ögon – på gott eller ont?)Number of pages: 34 (41 including enclosures)Author: Josefine NybergTutor: Göran SvenssonCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Autumn term 2007University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University.Purpose/Aim: The aim of this essay is partly to make a study about how people understand camera supervise, and partly discuss what their opinions are concering the subject. LÄS MER