Sökning: "Josefine Nyman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefine Nyman.

 1. 1. ”Var inte rädd för att gå in i detta” : Om kulturskolans målsättning och kompetens inom teaterverksamhet med barn och unga med funktionsnedsättning.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Nyman Josefine; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Artister som (o)frivilliga ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofie Andersson; Nathalie Nyman; Josefine Orup; [2019]
  Nyckelord :Informal assigned leadership; music artists; followership; credibility; adaptation; Informellt tillskrivet ledarskap; artister; följarskap; trovärdighet; anpassning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Baserat på att ett informellt ledarskap är något som tillskrivs en person av människor som har en vilja att följa denne, är ledarskapsrollen inte nödvändigtvis alltid självvald. Därmed fanns ett intresse att lyfta ledarens förhållningssätt till sin tillskrivna ledarroll. LÄS MER

 3. 3. En studie om mammors köpprocess vid köp av barnkläder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Matilda Karlsson; Josefine Nyman; [2013]
  Nyckelord :mammor; köpprocessen; produktattribut;

  Sammanfattning : Modeindustrins hårda konkurrenstryck sätter press på företagen att vara tilltalande till sinmålgrupp. Det innebär att de måste förstå kundernas preferenser, behov och krav påproduktens olika attribut. Konsumentbeteende och köpprocessen är två centralaämnesområden för modeföretag som vill stärka sin konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 4. Samspel under samlingen i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josephine Ekström Nyman; Josefine Gustavsson; [2012]
  Nyckelord :Samspel; samling; förskola; barn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Allians i det professionella samtalet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Nyman; Aleksandra Sojevic; [2012]
  Nyckelord :Arbetsallians; terapeutisk allians; behandlingsrelation;

  Sammanfattning : SammanfattningAtt söka någon form av samtalsbehandling kan vara ett sätt för människor att få hjälp med problem som man upplever att man har fastnat i. Något som inom forskningen alltmer har uppmärksammats är behandlingsrelationens betydelse i samtalsbehandlingen, där det har visat sig att en god relation mellan samtalsledaren och klienten har en stor betydelse för behandlingsutfallet. LÄS MER