Sökning: "Josefine Nyström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefine Nyström.

 1. 1. Vill du köpa en påse? : Tillgänglig information vid köpsituation kan bidra till en hållbar konsumtion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Nyström; [2019]
  Nyckelord :The attitude-Behaviour gap; One Bag Habit; Sustainable consumption; Identification of needs; Shopping bags; Attityd-beteende gapet; One Bag habit; Hållbar konsumtion; Behovsidentifikation; Bärkassar;

  Sammanfattning : Ständig förändring är strakt förknippat med modeindustrin, då nya trender och stilar tenderar att förändras kontinuerligt. I västvärlden konsumerar människor betydligt mer modeprodukter än vad naturens resurser tillåter. Modekonsumenterna fick dock en insyn av textilbranschens negativa miljöpåverkan år 2017. LÄS MER

 2. 2. Upplevda faktorer som påverkar nyttjandet av friskvårdsförmåner : Ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Orrgard; Louise Nyström; [2018]
  Nyckelord :Motivation; barriers; support; communication; healthcare benefits; Motivation; hinder; stöd; kommunikation; friskvårdsförmån;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka upplevda faktorer som påverkar nyttjandet av friskvårdsförmånerna ur ett medarbetarperspektiv. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med totalt åtta respondenter. LÄS MER

 3. 3. Vilken nutritionsbehandling har bäst effekt på tillväxten hos barn födda för tidigt och/eller med låg födelsevikt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Josefine Nyström; Rebecca Hammar; [2013-05-31]
  Nyckelord :nutritionsbehandling; tillväxten hos barn;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academy at University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionTitle: ”What nutrition therapy has the best outcome on growth in preterm children and/or children born with low birth weight?”Author: Josefine Nyström and Rebecca HammarSupervisor: Fredrik BertzExaminer: Frode SlindeProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: April 11, 2013Background: There is a number of reasons why a child is born preterm and with a low birth weight, for instance if the mother is underweight, smoking or exposed for malaria. The negative consequences of being born preterm or with a low birth weigth are many, both on long and short term. LÄS MER

 4. 4. Changing to polyester in airbags : A study of two test methods used for polyester fabric analyse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :ANNA-KARIN NYSTRÖM; JOSEFINE OLSSON; [2013]
  Nyckelord :airbag; polyester; PET; polyamide; PA6.6; tensile testing; dynamic testing;

  Sammanfattning : This thesis is part of an on going project within Autoliv Sweden AB to develop the process in changing the material in airbags. Most airbags are today constructed of fabric in polyamide 6.6 (PA6.6) and the thesis view the possibility of changing the material to one of three different polyesters (PET1, PET2, PET3). LÄS MER

 5. 5. Framtidens Gästinformation : -En studie för att utveckla funktionell gästinformation som möter gästernas behov i Destination Vemdalen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Nyström; Karin Nås-Englund; [2012]
  Nyckelord :Turistinformation; Destinationsbolag; Aktörer; Informationskanaler; Konsumentbeteende; Digital gästinformation; Ratings;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att analysera informationsbehovet hos vemdalsområdets besökare för att se hur Destination Vemdalen AB i framtiden skall bedriva en funktionell gästinformation som möter konsumenternas behov. Här vill vi bidra med ett ramverk för en hållbar verksamhet i framtiden. LÄS MER