Sökning: "Josefine Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Josefine Persson.

 1. 1. HR-tjänstemäns möjligheter och behov av återhämtning vid distansarbete till följd av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anna Persson; Josefine Älventorp; [2021-08-20]
  Nyckelord :Covid-19; Distansarbete; Hemarbete; HR-tjänstemän; Återhämtning;

  Sammanfattning : När virussmittan Covid-19 spred sig runt om i världen tvingades många Human Resources (HR) tjänstemän att arbeta hemifrån, samtidigt som deras arbetsbelastning ökade till följd av pandemin (PWC, 2020). Syftet med denna studie var att bland HR-tjänstemän som under cirka ett års tid arbetat på distans, undersöka hur deras möjligheter och behov av återhämtning såg ut, samt dess eventuella samband med boende- och familjesituation, emotionella krav och emotionellt stöd. LÄS MER

 2. 2. En studie om sökmotoroptimering och användarvänlighet : Google vs användare

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Josefine Persson; Lotta Ollander; [2021]
  Nyckelord :UX design; user experience; SEO; search engine optimization; UX-design; användarupplevelse; SEO; sökmotoroptimering;

  Sammanfattning : The purpose of this survey has been to investigate whether there are contradictions between user experience (UX) and search engine optimization (SEO), also called Google versus users. Professionals, in UX and SEO, have been asked to respond to a questionnaire regarding text and images within these two aspects. LÄS MER

 3. 3. Analys av produktionskostnader för investering i ny utrustning vid ombyggnation av TA-fabriken på Volvo Cars Torslanda

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Persson; Emelie Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :hållbar utveckling; lönsamhet; ekonomistyrning; lean management; kvalitetsstyrning; produktionskostnader;

  Sammanfattning : Dagens dynamiska marknader präglas av egenskaper såsom förändring och utveckling. Denna karaktärisering ställer således höga krav på ett företags förmåga att anpassa sig efter rådande marknadsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Följsamhet till handhygien hos hälso-och sjukvårdspersonal, En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Josefine Ottosson; Christina Persson; [2020]
  Nyckelord :Följsamhet; Handhygien; Handhygientillfällen; Hälso-och sjukvårdspersonal; Observationsstudier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Följsamhet till handhygienrutiner hos hälso-och sjukvårdpersonal är en av de viktigaste faktorerna för att förhindra vårdrelaterade infektioner.Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa följsamhet till handhygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal. LÄS MER

 5. 5. Biståndshandläggarens beslutsfattande : En balans mellan behov, insatser och resurser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Josefine Persson Flisager; [2020]
  Nyckelord :Socialwork; Elderly; Assistance officer; Decision making; Special housing; Socialt arbete; Äldre; Beslutsfattande; Biståndshandläggare; Särskilt boende;

  Sammanfattning : I Sverige har synen på hur den äldre ska bo gått från att institutionsvård är det bästa till att kvarboende i det ordinära hemmet ska eftersträvas. Under Ädelreformen på 1990-talet fördes kvarboendeprincipen fram på allvar och kostnadsansvaret för de äldre togs över till större delen av kommunerna. LÄS MER