Sökning: "Josefine Rembsgård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Rembsgård.

  1. 1. AI – Advokatens verktyg eller dess ersättare? En analys av hur utvecklingen av artificiell intelligens utmanar våra rättsliga konstruktioner av subjekt och objekt samt dess påverkan på uppfattningen av advokatrollen

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Josefine Rembsgård; [2019-02-13]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Hur kommer utvecklingen av artificiell intelligens att påverka hur vi idag erbjuder juridiska tjänster? Denna uppsats är en analys av förutsättningarna för advokatkårens fortsatta överlevnad på den juridiska marknaden i samband med att tekniken för oss in i en ny revolution; den fjärde industriella revolutionen. Detta väcker primärt frågor om hur rätten ser ut idag och vilka problem som kan identifieras i relation till utvecklingen av ny teknik. LÄS MER