Sökning: "Josefine Rosen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Josefine Rosen.

 1. 1. En berg- och dalbana på vågor av känslor En litteraturstudie om personers egna erfarenheter av bipolär sjukdom

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Siri Lodding; Josefine Rosén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Andersson; Caroline Rosén; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Experience; Family caregiver; Demenssjukdom; Närståendevårdare; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Today, approximately 160,000 people live with dementia in Sweden and globally, the number of affected people is approximately 50 million. Dementia is a collective name for a variety of brain diseases that occur from brain damage. LÄS MER

 3. 3. Pactum turpe i svensk lag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Christoffer Steen Lagerstam; Josefine Rosén; [2015]
  Nyckelord :Pactum turpe; Pactum turpe i svensk lag;

  Sammanfattning : Rätten att ingå avtal, att välja avtalspart, att bestämma avtalets innehåll och att avstå från att ingå avtal kallas avtalsfrihet. Avtalsfriheten är en grundläggande rättsprincip i Sverige. En annan viktig rättsprincip är pacta sunt servanda, dvs. att avtal ska hållas. LÄS MER

 4. 4. Länsstyrelsernas bedömningar - skiljer de angående mått i häststall?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Louise Rosén Rhodiner; Josefine Johansson; [2011]
  Nyckelord :häst; stall; mått; byggnad; ventilation; Länsstyrelsen; Länsstyrelser; djurskydd; mindre avvikelse; allmänna råd; bör; bedömningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Invisible Weapons : Hegemony and Binary Relationships in Chinua Achebe’s Arrow of God

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

  Författare :Josefine Rosén; [2010]
  Nyckelord :hegemony binarism postcolonial Achebe;

  Sammanfattning : .... LÄS MER