Sökning: "Josefine Rosen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Josefine Rosen.

 1. 1. (O)filtrerat : En semiotisk analys av trenden Instagram vs. reality

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Emma Rosén; Josefine Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Kroppsideal; Postfeminism; Instagram; Semiotik; Sociala medier;

  Sammanfattning : The main purpose of this paper is to examine the Instagram vs. reality trend and its meaning. The study aims to contribute to an understanding of whether the trend can be viewed from a postfeminist perspective, as well as if body ideals are reproduced or if the trend works as an opposition against the societal body standards. LÄS MER

 2. 2. En berg- och dalbana på vågor av känslor En litteraturstudie om personers egna erfarenheter av bipolär sjukdom

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Siri Lodding; Josefine Rosén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Andersson; Caroline Rosén; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Experience; Family caregiver; Demenssjukdom; Närståendevårdare; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Today, approximately 160,000 people live with dementia in Sweden and globally, the number of affected people is approximately 50 million. Dementia is a collective name for a variety of brain diseases that occur from brain damage. LÄS MER

 4. 4. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 5. 5. Pactum turpe i svensk lag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Christoffer Steen Lagerstam; Josefine Rosén; [2015]
  Nyckelord :Pactum turpe; Pactum turpe i svensk lag;

  Sammanfattning : Rätten att ingå avtal, att välja avtalspart, att bestämma avtalets innehåll och att avstå från att ingå avtal kallas avtalsfrihet. Avtalsfriheten är en grundläggande rättsprincip i Sverige. En annan viktig rättsprincip är pacta sunt servanda, dvs. att avtal ska hållas. LÄS MER