Sökning: "Josefine Schrewelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Schrewelius.

  1. 1. Jag får stöd i skolan, men hur blir det på fritids? : - en studie om hur fem fritidslärare förhåller sig till elever i behov av särskilt stöd

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Johan Andersson; Josefine Schrewelius; [2015]
    Nyckelord :Fritidslärare; fritidshem; elever i behov av särskilt stöd; en skola för alla; sociokulturell teori;

    Sammanfattning : Syftet med uppsats är att studera hur fritidslärare förhåller sig till elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet. Med utgångspunkt i syftet har vi presenterat en forskningsbakgrund där vi lyfter elever i behov av särskilt stöd och hur de behandlats av samhället sedan 1842. LÄS MER