Sökning: "Josefine Siösteen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefine Siösteen.

 1. 1. Teamarbete runt kvinnan och med kvinnan

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Stålhammar; Josefine Siösteen; [2019-07-03]
  Nyckelord :teamarbete; samarbete; god vård; förlossning; barnmorska; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: High quality of care is necessary for improving health care outcomes. To achieve quality of care, health care providers need to provide person-centerd-care. Through working in multi professional teams, having the woman at the center, enables provision of care with high quality and with less complications for mother and child. LÄS MER

 2. 2. Ett blommande hopp : Patienters upplevelse av hopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Josefine Siösteen; Sofia Svensson; [2014]
  Nyckelord :hopp; omvårdnad; patient perspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Människor är i behov av hopp under helalivstiden och ett liv utan hopp kan ses sommeningslöst. Hopp är ett mångdimensionellt,komplext begrepp som förändras över tiden ochblir särskilt märkbart vid sjukdom. Syftet var attbelysa upplevelsen av hopp hos patienter. LÄS MER