Sökning: "Josefine Sundgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefine Sundgren.

 1. 1. Development and validation of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Josefine Sundgren; [2020]
  Nyckelord :HIV-1; qPCR; Octapharma; Taqman; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The major problem when developing primers and probe sets for detection of HIV-1 is its high genetic variability and strong ability to mutate. HIV-1 is divided into four groups, M, N, O, P based on genetic similarities, and there are more than 70 different circulating recombinant forms. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogens stöd i främjandet av det relationella perspektivet i förskolan : En intervjustudie med åtta specialpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Malin Sundgren; Josefine Thorold; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagog; specialpedagogiskt stöd; uppdrag; sociokulturelltperspektiv; relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv; proaktivt arbete; reaktivt arbete; förskola; lärmiljö;

  Sammanfattning : Studien är en intervjustudie om åtta specialpedagogers upplevelser och tolkningar kring specialpedagogiskt arbete i förskolan. Syftet är att undersöka hur specialpedagogers stöd i förskolan kan främja ett relationellt perspektiv och proaktivt arbete i verksamheten. LÄS MER