Sökning: "Josefine Waldén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefine Waldén.

 1. 1. SURFPLATTOR I SLUTENVÅRDEN : En enkätstudie som utforskar patientperspektivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Grøstad; Josefine Waldén; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; eHälsa; Nova; Surfplatta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett steg i effektiviseringen av sjukvården är att i större utsträckning använda digitala lösningar för dokumentation. En vision med digitaliseringen i den svenska sjukvården är att vara bäst i världen till år 2025. Införandet av surfplattor som arbetsverktyg inom slutenvården förväntas därför öka i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Butikatmosfärens stimuli : En studie om hur konsumenter upplever butiksmiljön

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefine Sahlén; Louise von Walden; [2014]
  Nyckelord :Store atmosphere; store environment; environment psychology; emotional response; consumer behaviour; Butiksatmosfär; butiksmiljö; miljöpsykologi; känslorespons; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar konsumentens butiksupplevelse. Detta för att få kunskap om hur butiker kan möta kundens behov, genom utformning av butiksutrymmet samt personalens bemötande. LÄS MER