Sökning: "Josefus"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Josefus.

 1. 1. Rom och den andres helgedom : Romerska plundringar av heliga platser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Jessica Therese Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Sacred space; pillage; plundering; destruction; temple; Roman; Jewish; Greek; Jerusalem; Isthmia; the Other; Titus; Josephus; Lucius Mummius; Helig plats; plundring; förstörelse; tempel; romersk; judisk; grekisk; Jerusalem; Isthmia; den andre; Titus; Josefus; Lucius Mummius; helgedom;

  Sammanfattning : This study aims to examine how Rome understood 'the Other' in the context of Roman plundering of sacred sites. It analyses specifically the Temple of Poseidon at Isthmia, and how it was affected by the destruction of Corinth in 146 BCE, and the second Jewish temple at Jerusalem, and how the Romans went about destroying it in 70 CE. LÄS MER

 2. 2. Jesus, en hängiven farisé? En jämförelse mellan Matteusevangeliets Jesus och en modern syn på fariseerna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mattias Dufvervind; [2018-06-20]
  Nyckelord :Jesus; farisé; fariseer; fariseerna; Matteus; Matteusevangeliet; evangelierna; Josefus; Talmud; Mishnah; Torah; sabbat; sabbaten; E.P Sanders; Jacob Neusner;

  Sammanfattning : This paper is a comparative investigation between the Pharisees and Jesus as described in the Gospel of Matthew. The paper aims to investigate if Jesus was only a pious Jew or if he was a Pharisee and the method used for this investigation is a comparative literary study. LÄS MER

 3. 3. “The Kingdom of God cannot be inherited by ἀρσενοκοῖται! (1 Cor 6:9)” : Who are they, and why is Paul condemning them?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Simon Hedlund; [2015]
  Nyckelord :Paul; Josephus; Philo; homosexuality; power; arsenokoitai; ἀρσενοκοῖται; translation; Kingdom of God; Greco-Roman; Jewish; same-sex; male homosexuality; 1 Cor 6:9; First epistle to the Corinthians; First Corinthians; 6:9; Leviticus; 18:22; 20:13; malakos; μαλακός; contextuality; condemnation; Paulus; Josefus; Filon; homosexualitet; makt; arsenokoitai; ἀρσενοκοῖται; översättning; Guds Rike; Grekisk-Romersk; Judisk; samkönat; manlig homosexualitet; Första Korintierbrevet; 1 Kor 6:9; 6:9; Leviticus; Tredje Moseboken; 18:22; 20:13; malakos; μαλακός; kontextualitet; fördömande;

  Sammanfattning : This paper will look at the interpretation and translation of ἀρσενοκοῖται (1 Cor 6:9) in the list of people who will not inherit the kingdom of God. The word is mentioned in 1 Cor 6:9-10, and it has been translated in ways going from “homosexual”, “men who lay with men” and “sodomite” to “a man who lets others use himself or who uses others for debauchery” and “pedophile”. LÄS MER

 4. 4. Guds manifestation genom profeterna. Flavius Josefus syn på den hebreiska profetismen - En studie av Antiquitates Judaicae bok 5-11

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Niklas Ahlin; [2010-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den judiske historieskrivaren Flavius Josefus som i Rom skrev sitt verk Antiquitates Judaicae om det hebreiska folkets historia betonade starkt den hebreiska profetismen, profeterna och profetian. Den tidiga kristna kyrkan byggde sin tro på de gamla hebreiska profeternas skrifter och den fortsatta uppenbarelsen man uppfattade under första århundradet. LÄS MER

 5. 5. Själsbegreppet i hellenistisk judendom : Eleazars tal i Josefus Det judiska kriget i komparativ belysning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Sandra Nystedt; [2004]
  Nyckelord :judaistik; judendom; Eleazar; Josefus; Masada; själsbegrepp; hellenism; människosyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera Eleazars tal i Josefus Det judiska kriget i förhållande till bibliska och rabbinska traditioners syn på själen. Jag vill undersöka hur detta tal förhåller sig till Bibeln och andra delar av den samtida judiska traditionen, och till den samtida grekiska filosofin. LÄS MER