Sökning: "Joseph Can"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden Joseph Can.

 1. 1. Arktis, en plats för både soft och hard power?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Molin; [2023]
  Nyckelord :Arktis; Kina; Ryssland; soft power; hard power; Nordostpassagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Arctic is a changing place where the melting of the ice creates new opportunities and shipping lanes, such as Northern Sea Route and possibility for raw material extraction. However, this prospects can also be a road to conflict. LÄS MER

 2. 2. Exploring the Implementation of the Circular Economy in the Netherlands

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Timothy Christopher Henk van Kassel; Kudzaishe Manakiro Joseph Rukobo; [2023]
  Nyckelord :Circular Economy; The Netherlands; Strategy Adoption; Strategy Promotion; External Factors;

  Sammanfattning : The aim of this research is to explore the state of circular economy adoption and promotion in the Netherlands from the viewpoint of professionals in the field. This research is particularly relevant because the concept of a circular economy is booming all throughout the world, and the Netherlands represents one of the front runners in the application of related strategies. LÄS MER

 3. 3. Ett arbetssätt för att främja elevernas begreppsförståelse : En interventionsstudie om och hur begreppskortsamtal kan främja elevernas förståelse för ämnesspecifika begrepp i religions- och geografiundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ninos Haddad; Rita Joseph; [2023]
  Nyckelord :Religious education; geography education; concept card; interaction; collaborative learning and scaffolding.; Religionsundervisning; geografiundervisning; begreppskort; interaktion; kollaborativt lärande och stöttning.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate to what extent the implementation of concept cards in Religious and Geography education promotes a conversation that contributes to the understanding of subject-specific concepts.  The aim theory is the socio-cultural perspective and the theoretical concepts are: collaborative learning and collaborative support. LÄS MER

 4. 4. Promises, promises Mr. President : A study of commissive speech act usage in 21st century American presidential inaugural addresses.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Erik Marklund; [2023]
  Nyckelord :President of the United States of America; Inauguration speech; Speech act theory; Commissive speech act; Promises; Pragmatics; Political discourse analysis.;

  Sammanfattning : Abstract The American president’s serving period always begin with an iconic inaugural address. It is a function wherein the president can unify the audience, ratify the ceremony, and present his political and administrative direction for his term. LÄS MER

 5. 5. Exploring Swedish Values : A Comparative Study of Perspectives among International and Swedish Students in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elise Johansson; [2023]
  Nyckelord :Swedish values; nation branding; public diplomacy; soft power; intercultural communication; Swedish Institute; Svenska värderingar; nation branding; offentlig diplomati; mjuk makt; interkulturell kommunikation; Svenska institutet;

  Sammanfattning : This thesis examines Swedish values from the perspectives of international and Swedish students residing in Sweden, with the collaboration of the Swedish Institute—a public agency focused on enhancing Sweden’s global image and attractiveness to researchers, students, and talents. The research explores the field of nation branding, public diplomacy, and soft power. LÄS MER