Sökning: "Joseph Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Joseph Johansson.

 1. 1. När De två bröderna har befriats upphör tiden. : En analys av en rysk fantasy-berättelse i förhållande till Campbells monomyt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Monomyth; The hero`s journey; Joseph Cambell; Diamond sword wooden sword; The keeper of the swords; The guardian of the swords; Monomyten; Hjältens resa; Joseph Campbell; Nick Perumov; Diamantsvärdet och träsvärdet del 1 och 2; Svärdens väktare;

  Sammanfattning : This study has conducted an analysis of how the monomyth has appeared in the fantasy story Diamond sword wooden sword part 1 and 2 by Nick Perumov. The study has confirmed that the story structure of the monomyth can be detected within several different characters progression. LÄS MER

 2. 2. Den mångkulturella kyrkan : En jämförelse mellan Katolska kyrkans och Equmeniakyrkans integrationssyn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Adam Lagerqvist; [2018]
  Nyckelord :Semi-strukturerad intervju; Katolska kyrkan; Equmeniakyrkan; Migration; Integration; Religion; Kyrka; Sverige; Jönköping; Församlingar; Föreningar;

  Sammanfattning : Syfte – Avsikten med uppsatsen är att undersöka hur den katolska kyrkan och Equmeniakyrkan i Jönköping ser på integrationsarbete. Studien görs på två kyrkor i Jönköping, dels på den lokala katolska församlingen, dels på Andreasförsamlingen, som tillhör Equmeniakyrkan. Därför kommer dessa två församlingarna att jämföras. LÄS MER

 3. 3. De curlade, de spelberoende & de ansvarslösa : En analys av populärkultur och makt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vanessa Joseph Johansson; [2017]
  Nyckelord :fattigdom; makt; maktens tredje ansikte; Steven Lukes; dominans; ’undeserving poor’; subjektifieringseffekter; subjektspositioner; populärkultur; Lyxfällan.;

  Sammanfattning : De ekonomiska klyftorna i Sverige växer i stadig takt, samtidigt som den svenska ekonomin i övrigt går väldigt bra. Men vad händer med de som drabbas av fattigdomen? Hur konstrueras den fattigas position i samhället? Den här studien syftar till att utreda hur ekonomiskt utsatta människor representeras och problematiseras i dagens populärkultur. LÄS MER

 4. 4. Den (o)sportsliga politiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Johansson; [2017]
  Nyckelord :mjuk makt; maktutövande; KHL; Ryssland; idrott; ishockey; internationellt; nationellt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the years from 2000 until 2016, Russia’s conduct in the international sphere have become more and more aggressive, in terms of hard power such as military operations in Syria, Ukraine and Georgia and economic actions against the EU through trade with oil and natural gas. By this, the Russian state has become a target for the western world, where the EU and the US have introduced sanctions against the Russians state because of their crime against international law. LÄS MER

 5. 5. Linnik's Proof of the Waring-Hilbert Theorem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Thomas Johansson; [2016]
  Nyckelord :Number theory; Waring-Hilbert s theorem; Waring s problem; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In number theory, Waring–Hilbert’s theorem guarantees that for each k there is an integer h ≥ 0 so that, for every non-negative integer n there are non-negative integers a1,a2,...,ak such that ak 1 + ak 2 + ··· + ak h = n. LÄS MER