Sökning: "Joseph Stiglitz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joseph Stiglitz.

 1. 1. IVF och världsbanken - Två sidor av samma mynt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Kvist; Joel Jerrhag; [2014]
  Nyckelord :Världsbanken; Internationella Valutafonden; Internationell Politisk Ekonomi; Joseph Stiglitz; Neoliberalism; Washington Consensus; Social Sciences;

  Sammanfattning : IVF och världsbanken är två grundpelare i det ekonomiska systemet. Ända sedan deras födelse vid Bretton Woods konferensen 1944 har de varit nyckelaktörer i uppbyggnaden av ekonomier. På senare år har organisationerna varit verksamma i att övervaka det monetära systemet och i kriget mot fattigdom världen runt. LÄS MER

 2. 2. Globaliseringen - En vän eller fiende? : En studie kring globalisering och utveckling i fallet Brasilien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Hultgren Staffan; [2011]
  Nyckelord :Globalization; Development; Economic growth; Inequality; Brazil;

  Sammanfattning : How the current globalization process should be looked upon and handled has been a major concern for development thinkers’ world wide. There are many different answers to this question. Some would say that it is the natural evolving of our society while some say that it is a plague that needs to be rid of to achieve a sustainable development. LÄS MER