Sökning: "Josephine Carlsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Josephine Carlsson.

 1. 1. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Nyckelord :energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. LÄS MER

 2. 2. Cannabis inom hälso- och sjukvård : en studie om hur cannabis kan påverka långvarig smärta och livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/OmvårdnadHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/OmvårdnadHälsouniversitetet

  Författare :Emma Medin; Josephine Carlsson; [2013]
  Nyckelord :Cannabis-based medicine; pain; quality of life; cannabinoids; chronic pain; Cannabisbaserad medicin; smärta; livskvalitet; cannabinoider; långvarig smärta  ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta och smärtbehandling är en viktig del i sjuksköterskans yrkesutövning. Det är därför viktigt att ha kunskap om olika behandlingsmetoder för att på ett individanpassat sätt främja en god omvårdnad. Cannabis har länge använts i medicinskt syfte bland annat för att hantera smärta. LÄS MER

 3. 3. Vad styr ett second hand- köp? : en undersökning om hur de fyra P:na påverkar butikerna Myrorna och Beyond Retr

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :ESTER FUES; EMMA MARIA NORBERG; [2011]
  Nyckelord :second hand; konsument; consumer; kotlers marknadsmix;

  Sammanfattning : ”Det finns en chans att man hittar ett unikt plagg som ingen annan har.”(Kommentar från undersökningen)Idag används second hand kläder flitigt av trendsättare och kändisar och är ofta ett återkommande tema i modetidningar och styling jobb. LÄS MER

 4. 4. "We are waiting to receive, to give” : A case study of the organizational sustainability of Local Non-Governmental Development Organizations in peri-urban Lusaka & Kitwe, Zambia

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Anna Josephine Beran; Rasmus Carlsson; [2010]
  Nyckelord :social entrepreneurship; civic innovation; donor dependence; NGDO; CBO; NGO; Lusaka; Zambia; sustainability; organizational sustainability; funding; loca non-governmental organizations; development; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study explored the alternative visions and innovative strategies of Zambian local non-governmental development organizations (LNGDO) in their attempt to improve their organizational sustainability with the purpose to understand and analyze the organizational sustainability of LNGDOs in peri-urban Lusaka and Kitwe, Zambia. A case study approach was used to both delimit the scope of the study and acquire an in-depth, practical and context-specific understanding of the “why and how” of sustainability. LÄS MER