Sökning: "Josephine Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Josephine Jonsson.

 1. 1. The management of governmental policies for a gender-equal society of power distribution. : The case of the Swedish Police Authority.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Daniela Jonsson; Josephine Larsson; [2020]
  Nyckelord :Organizational management; Governmental policies; Swedish police authority; Women leaders; Organizational culture; Gender equality;

  Sammanfattning : The Swedish police authority is an extended arm of the Swedish government. The government implements governmental policies for its authorities, aiming at sustaining and improving the safety and wellbeing of society. In Sweden, one of the main policy safeguards is gender equality, which has been the focus of this study. LÄS MER

 2. 2. Har kvinnors riskaversion effekt på redovisningskvalitet och revisionsarvode? : En kvantitativ studie på 129 företag i Europa.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josephine Jonsson; Josefin Lund; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; earnings quality; audit fees; risk aversion; women on boards and critical mass.; Resultatmanipulation; redovisningskvalitet; revisionsarvode; riskaversion; kvinnor i styrelsen och kritisk massa.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Do women's risk aversion have any effect on earnings quality and audit fees? Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Josephine Jonsson and Josefin Lund Supervisor: Jan Svanberg Date: 2019 – june Aim: Due to the positive qualities women are considered to add to the boardroom and the countries' quota requirements for the proportion of women on boards, it is of great importance to examine the possible effect of an increased number of women on boards. The purpose of this study is to investigate whether there is a connection between external audit fees and the proportion of women on the board. LÄS MER

 3. 3. Förändringsarbete och dess kritiska faktorer : En fallstudie om Lean-implementeringen på läkemedelsföretaget Octapharma AB

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Matilda Jonsson; Josephine Falkenberg Olsson; [2015]
  Nyckelord :Lean; Organizational change; Lean; Förändringsarbete;

  Sammanfattning : Förändringsarbete är av en komplex karaktär, men en förutsättning för att företag ska kunna behålla sin konkurrenskraft. Det finns en mängd olika förändringsmetoder vars syfte är att effektivisera verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarsamtal : Vilken funktion fyller de?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Josephine Berg; Magnus Ivarsson; Martina Jonsson; [2013]
  Nyckelord :Human Resources; HRM; HR; Medarbetarsamtal; Utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Examensarbete, Human Resource Management, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Organisation, VT2013.   Titel: ”Medarbetarsamtal – vilken funktion fyller de?” Handledare: Kjell Arvidsson Författare: Josephine Berg, Magnus Ivarsson och Martina Jonsson Examinator: Mikael Lundgren   Bakgrund: Att det hålls årliga medarbetarsamtal tillhör vanligheterna på de flesta företag, såväl inom privat som inom offentlig sektor. LÄS MER

 5. 5. Modebloggen- En studie kring unga kvinnors användning av modebloggar inför ett köpbeslut

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Charlotte Wiebe; Ida Jonsson; Josephine Classon; [2010]
  Nyckelord :modebloggar; unga kvinnor; köpprocess; köpbeslut; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Fashion Blog- A study of how young women use fashion blogs in their buying decision. Seminar Date: 25th of August 2010 Course: SMTX07, Master dissertation, 15 University Credits Points Authors: Josephine Claesson, Ida Johnsson & Charlotte Wiebe Advisors: Katja Lindqvist & Pia Siljeklint Keywords: Fashion Blogs, young woman, buying process, buying decision Purpose: The purpose of the study is to investigate how and why young women use fashion blogs in their buying decisions. LÄS MER