Sökning: "Josephine Micke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josephine Micke.

  1. 1. Leva med stomi – upplevelser av livskvalitet

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Sofia Idéhn; Josephine Micke; [2019-07-08]
    Nyckelord :Livskvalitet; stomi; omvårdnad; välbefinnande; hälsa;

    Sammanfattning : Bakgrund: Olika cancerformer och sjukdomar i magtarm-kanalen kan leda till attpatienten får en stomi insatt som kirurgisk behandling av sjukdomen. Stomin kanvara tillfällig för att avlasta tarmen under en viss tidsperiod eller bli permanentberoende på sjukdomens utbredning och karaktär. LÄS MER