Sökning: "Josephine Pettersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Josephine Pettersson.

 1. 1. Vad tycker DU om den vegetariska skollunchen?”.En enkätundersökning om grundskoleelevers, vårdnadshavares och lärares attityder till vegetariska respektive köttbaserade måltider i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Maja Elf; Josephine Pettersson; [2021-08-30]
  Nyckelord :Vegetarisk mat; hållbar matkonsumtion; skolmåltider; barn; attityd;

  Sammanfattning : Skolans måltider har stor potential att driva hållbarhetsarbeten i kommuner i rätt riktning. I samband med att kommuner i Sverige introducerat mer vegetariska rätter i skolmåltiden som ett sätt att minska klimatpåverkan har det mötts av motstånd från elever, vårdnadshavareoch lärare. LÄS MER

 2. 2. Krig och fred -standardisering, rutiner och lärande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Anneroth; Josephine Dencker; Stefan Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Standardization; routines; learning; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose for which the study was conducted was to investigate firm-specific advantages of standardization, and how standardization routines optimized and changing as intra organizational learning. The study was conducted as a qualitative case study where the pattern matching method is used to compare and analyse the collected data against a pre-constructed theoretical framework. LÄS MER

 3. 3. Kan total enteral nutrition ersätta steroidbehandling vid pediatrisk Morbus Crohn?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Josephine Pettersson; Hanna Rymark Lehnér; [2013-03-08]
  Nyckelord :enteral nutrition; pediatrisk Morbus Crohn;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of internal medicine and clinical nutritionAbstractTitle: Can exclusive enteral nutrition replace steroid treatment in pediatric Morbus Crohn?Author: Hanna Rymark Lehnér and Josephine PetterssonSupervisor: Mette AxelsenExaminer: Anna WinkvistProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: May 23, 2012Background: Morbus Crohn is a chronic inflammatory bowel disease which periodically causes great suffering for the patient. There is solid scientific evidence that treatment with steroids effectively induces and preserves remission. LÄS MER