Sökning: "Journalistikens villkor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Journalistikens villkor.

 1. 1. Journalistikens förändrade förutsättningar i Ogaden : En studie om villkor för utövandet av yttrandefrihet och dess förändring mellan åren 2017 och 2019 i Ogaden i Etiopien

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Lise Johansson Kalén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De apatiska flyktingbarnen - en medialiserad saga om gott och ont

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanny Dellgran; Caroline Hildemo; [2010]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; Apatiska flyktingbarn; Medierapportering; Aftonbladet; Medialiseringstekniker; Dagspressen; Journalistikens villkor; Dagens Nyheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har funnit exempel på de tekniker som medierna använder för att spetsa till en nyhet. Tidningarna har valt ut en ”ond” och en ”god” sida samt placerat flyktingbarnen i mitten som ”offer. Vi har sett tendenser på att rapporteringen inte alltid låter båda sidor av en fråga komma till tals på samma villkor. LÄS MER

 3. 3. Pressens samurajer : Dagens och morgondagens journalister i Japan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Helena Gustavsson; [2008]
  Nyckelord :journalistik; Japan; journaliststudent; yrkesroll; mänskliga rättigheter; pressklubb; kisha kurabu; dagordning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, synen på journalistyrket skiljer sig åt mellan japanska journalister och journalistikstudenter. Uppsatsen undersöker även journalisters och journaliststudenters uppfattning om japanska mediers bevakning av mänskliga rättigheter. LÄS MER